Sekretarya

Arş. Gör. Sultan UÇUK (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü)
Arş. Gör. Merve KURT (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü)
Arş. Gör. Merve Ayşe BOZKURT (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü)
Arş. Gör. Esranur ÇEVİK YILDIZ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü)