Kongre Davet

Saygıdeğer Meslektaşlarım, Değerli Katılımcılar ve Dijital Geleceği Şekillendirecek/Yön Verecek/Yönetecek Sevgili Öğrenciler,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 19-21 Ekim 2022 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştireceğimiz 1. Uluslararası 1. Ulusal Dijital Dünya & Dijital Sağlık& Dijital Ebelik Kongresi’ne sizleri davet etmekten onur duymaktayız.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan dijital dönüşüm sürecinin ve etkilerinin multidisipliner olarak değerlendirildiği, bu alanda yapılan çalışmaların ortak bir zeminde sunulabildiği, önemli bilgi paylaşımları aktaracak alanında uzman olan konuşmacıların katılımcılarımızla ve lisans/lisansüstü öğrencilerimizle buluşabildiği bir bilimsel programda sizlerle birlikte olacağız. Öğrenci dostu Kongremiz çerçevesinde; “Dijital Dünya oturumunda; yeni dünya tasarımı, , dijital bağımlılık, dijital medya ve iletişim,, dijital dünyada güvenlik, dijital dezenformasyon; “Dijital Öğrenme/Dijital Öğretme” oturumunda; dijital öğrenme ve öğretme ortamları, eğitimde yapay zeka, eğitimde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik uygulamaları, “Dijital Sağlık” oturumunda; sağlıkta yapay zeka, sağlık eğitiminde dijital uygulamalar, dijital ortamda eğitimin faydaları ve eksiklikleri örneği, hastanede dijital dönüşüm, dijital sağlık okuryazarlığı, dijital alanda kadın sağlığı, farklı ülkelerden dijitalizasyon örnekleri, “Dijital Ebelik” oturumunda dijital fütürizm ve ebelik, dijital çağda ebelik eğitimi, mobil uygulamaların ebelik eğitimindeki yeri, fetal sağlığın değerlendirilmesinde e-sağlık uygulama örnekleri, ileri sağlık teknolojilerinin anne yenidoğan sağlığına etkileri konularında çeşitli konferans, paneller, dijital alanda çeşitli kurslar düzenlenecek ve sözel bildiriler kabul edilecektir.

Ülkemize, bilim dünyasına ve geleceğin mimarı öğrencilerimize önemli katkı ve farkındalık sağlayacağını umut ettiğimiz, dijital dönüşüm süreci, etkileri, bizi bekleyen gelecek ve yönetimi ile ilgili farklı disiplinler açısından mesleki ve bilimsel boyutta gelişmelerin paylaşılacağı Kongremizde, kongre düzenleme kurulumuzla birlikte sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılar sunarım.

Doç.Dr. Büşra CESUR

Kongre Başkanı