Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildiri dili Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Türkçe sunulacak bildirilerin İngilizce özetlerinin de uddsek@cumhuriyet.edu.tr adresine gönderilmesi zorunludur.  İngilizce yapılacak sunumlar yalnızca İngilizce olarak yüklenecektir.
 • Kayıt yaptıran bir yazar, en fazla iki bildiri ile kongreye katılabilir.
 • Bildiri özetleri 300 kelime Türkçe, 300 kelime İngilizce olmak üzere toplam 600 kelimeden fazla olmamalıdır.
 • Bildiri özetinin “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler” bölümlerini içermesi zorunludur. 
 • İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler en az üç en fazla beş adet olmalıdır.
 • Bildiriler Times New Roman 12 punto ve 1.5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bildiriler, bilimsel kurul içerisinden belirlenen hakemlerden tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirim katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sahipleri en geç 12 Eylül 2022 tarihine kadar kongre mail adresine gönderimiş olmalıdır. 
 • Mailde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özet yazım kurallarına ve yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Sunumu yapacak olan kişinin isminin altının çizili olması gereklidir. 
 • Gönderilen özet bildiriler isteğe bağlı olarak  "Kongre Bildiri Kitabın'da" tam metin olarak , "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisinde" , "Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisinde" veya "Cumhuriyet Hemşirelik Dergisinde" hakemlik sürecinden geçmek ve dergi yazım kurallarına uygun hazırlamak koşuluyla yayınlanabilecektir.