Dr. Ramazan Kurtoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kurtoğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF)