Kongre Başkanı

Doç. Dr. Büşra CESUR (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü)