Sözel Bildiri Sunumda Dikkat Edilecekler

  • Sözel bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak yapılacaktır.
  • Sözel bildiri sunum süresi tartışma dahil 7 dakikadır (5 dakika sunum, 2 dakika tartışma)
  • Sözel bildiriler oturumlarda çevrimiçi sunulacaktır.
  • Sözel Bildiri oturumu boyunca bildiri sunacak konuşmacının sistemde bulunması gerekmektedir.