Onur Kurulu

Prof. Dr. Alim YILDIZ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)